بنر ویژه ها(دکتر نیلوفر استوار)
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
بنر پزشکان(دکتر بیتا جبلی)
بنر ویژه ها(کلینیک سروش)

بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - کیلومتر10جاده اندیمشک
  • تلفن 06633407007 , 06633470525 , 06633470526

درباره بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد


تعداد تخت

27

بخش های بستری بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

جراحی عمومی - عفونی - زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

درمانگاه عمومی - - درمانگاه گوش و حلق و بینی - جراحی عمومی - درمانگاه زنان - درمانگاه عفونی - شنوایی سنجی -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

داروخانه - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
بنر ویژه ها(دکتر نیلوفر استوار)
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
بنر پزشکان(دکتر بیتا جبلی)
بنر ویژه ها(کلینیک سروش)
مجوز ها و تاییدیه ها