بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان قصر دشت - نبش گودگری
  • تلفن 07136264748

درباره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز


بیمارستان فرهمندفر واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است خصوصی و درمانی با ظرفیت ۵۸ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۵ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

60

بخش های بستری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز

ارتوپدی - جراحی عمومی - ENT - فوق تخصصی - جراحی فک و صورت - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - اطفال - جراحی مغز و اعصاب - ICU جراحی - CCU - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - چشم - بخش داخلی

بخش های ستاره دار

پست پارتوم - تخت زایمان - اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز

داخلی - درمانگاه ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز

ازمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکترفرهمندفر شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان قصر دشت - نبش گودگری
  • 07136264748
مجوز ها و تاییدیه ها