بیمارستان 505 ارتش تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - اتوبان ارتش - انتهای بلوار شهید مژدی(اوشان)
  • تلفن 02122481806

درباره بیمارستان 505 ارتش تهران


قدمت این بیمارستان به سال 1310 بازمی گردد و از آغاز تا سال 1387 با نام بیمارستان 505 در زمینه ریه به بیماران خدمات درمانی ارائه می شده است. از سال 1387 با انتقال بیمارستان 506 سابق به این محل( 505 )، این بیمارستان فقط در زمینه خدمات روانپزشکی ، روانشناسی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می نماید

تعداد تخت

96

بخش های بستری بیمارستان 505 ارتش تهران

روانپزشکی

بخش های ستاره دار

اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 505 ارتش تهران

کاردرمانی روانپزشکی - درمانگاه - دندانپزشکی - اتاق شوک(ECT)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 505 ارتش تهران

رادیولوژی - داروخانه مرکزی - نوار مغز - نوار قلب - آزمایشگاه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 505 ارتش تهران

آدرس بیمارستان 505 ارتش تهران
  • تهران - اتوبان ارتش - انتهای بلوار شهید مژدی(اوشان)
  • 02122481806
مجوز ها و تاییدیه ها