دکتر طاهره محمودوند
95% کاملا راضی 2041 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
96% کاملا راضی 238 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
77% کاملا راضی 167 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد نجات
94% کاملا راضی 427 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
79% کاملا راضی 377 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
87% کاملا راضی 178 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
97% کاملا راضی 730 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر الناز نکوئی
82% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول عبدالرحمن
88% کاملا راضی 375 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • تلفن 03443263955 , 03443263957

درباره بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت


تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

مامایی - جراحی زنان و زایمان - |پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اورژانس - لیبر - اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - هموفیلی - - -

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه مامائی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

آزمایشگاه طبی - ماموگرافی - رادیولوژی - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
  • کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • 03443263955 - 03443263957
مجوز ها و تاییدیه ها