بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • تلفن 03443263955 , 03443263957

درباره بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت


تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

مامایی - جراحی زنان و زایمان - |پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اورژانس - لیبر - اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - هموفیلی - - -

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه مامائی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

آزمایشگاه طبی - ماموگرافی - رادیولوژی - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
  • کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • 03443263955 - 03443263957
مجوز ها و تاییدیه ها