دکتر آزاده زاوه زاد
92% کاملا راضی 589 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
67% کاملا راضی 112 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا رفعتی
  • دکتر احمدرضا رفعتی
90% کاملا راضی 519 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
67% کاملا راضی 265 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 412 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
86% کاملا راضی 885 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر طاهره محمودوند
94% کاملا راضی 1760 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • تلفن 03443263955 , 03443263957

درباره بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت


تعداد تخت

100

بخش های بستری بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

مامایی - جراحی زنان و زایمان - |پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اورژانس - لیبر - اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - هموفیلی - - -

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه مامائی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

آزمایشگاه طبی - ماموگرافی - رادیولوژی - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

آدرس بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
  • کرمان - جیرفت - خیابان پرستار
  • 03443263955 - 03443263957
مجوز ها و تاییدیه ها