بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی

آموزشی , درمانی

  • آدرس اصفهان -خیابان کاوه نرسیده به پل چمران
  • تلفن 03133457670 , 03133457673

درباره بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان


این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1369 با ظرفیت 120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 104 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، ICU

تعداد تخت

96

بخش های بستری بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

BICU2 - فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - BICU1 - سوختگی زنان - سوختگی اطفال - سوختگی مردان - BICU3

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

درمانگاه سوختگی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه فیزیوتراپی - سایر(درمانگاه) درمانگاه عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه عفونی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

داروخانه - رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - گفتار درمانی - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها