دکتر ژیلا خباز
96% کاملا راضی 266 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
88% کاملا راضی 177 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 236 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
84% کاملا راضی 515 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول عبدالرحمن
88% کاملا راضی 361 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
78% کاملا راضی 150 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 1065 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پروانه جهانشاهی
94% کاملا راضی 850 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 576 ارتش شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - چهار راه باغ تخت
  • تلفن 07132263546 , 07132263547

درباره بیمارستان 576 ارتش شیراز


تعداد تخت

69

بخش های بستری بیمارستان 576 ارتش شیراز

جراحی زنان و زایمان - سی سی یو - جراحی مردان - داخلی - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - چشم - ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 576 ارتش شیراز

چشم پزشکی درمانگاه خانواده - زنان درمانگاه خانواده - شنوایی سنجی درمانگاه خانواده - گوش حلق بینی درمانگاه خانواده - اطفال درمانگاه خانواده - جراحی عمومی درمانگاه خانواده - فیزیوتراپی - داخلی درمانگاه خانواده - قلب درمانگاه خانواده - ارتوپدی درمانگاه خانواده - پوست درمانگاه خانواده - کلیه درمانگاه خانواده - پزشک عمومی درمانگاه خانواده - نوار قلب درمانگاه خانواده - نوار مغز درمانگاه خانواده - اندوسکپی درمانگاه خانواده - دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 576 ارتش شیراز

رادیولوژی - آزمایشگاه - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 576 ارتش شیراز

مجوز ها و تاییدیه ها