اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان کودکان تبریز

بیمارستان تخصصی کودکان

درمانی,آموزشی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز ، خیابان ششگلان ، بیمارستان کودکان
  • تلفن 04135262250

درباره بیمارستان کودکان تبریز


تأسیس در سال 1349 مساحت اولیه 9303 متر مربع و توسط مالک آن به نام آقای فرمان فرمائیان با زیربنای10752مترمربع تحت عنوان بیمارستان فرمانفرمائیان افتتاح و به دانشگاه واگذار شده است . این بیمارستان تحت همین نام و بصورت یک بیمارستان عمومی مخصوصا در رشته های داخلی جراحی و اورتوپدی فعالیتهای درمانی خود را شروع و بعداً بصورت رسمی به یک مرکز آموزشی درمانی تغییر نام یافت ودر کنارامر درمان بیماران تاکنون به تربیت دانشجویان مختلف نیز می پردازند. بتدریج با احساس نیاز استان به یک مرکز تخصصی مخصوص اطفال و از طرفی وجود تعداد کافی متخصصین کودکان ، نام مرکز را به مرکز اموزشی و درمانی کودکان تغییر و در سال 1375با توسعه فضای درمانی واموزشی وانتقال بخشهای داخلی ونوزادان بیمارستان اسد آبادی به این مرکز ، بعنوان مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان به فعالیت خود ادامه می دهند. آخرین وضعیت مرکز در اخر سال 1383 بشرح زیر اعلام می گردد. (( تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال 14 سال در سطح منطقه شمال غرب کشور)) مساحت 11073 مترمربع زیربنا 12220 مترمربع

تعداد تخت

225

بخش های بستری بیمارستان کودکان تبریز

NICU-PICU-فوق تخصصی انکولوژی اطفال-داخلی اطفال-فوق تخصصی عفونی اطفال-ENT-فوق تخحصی ـ جراحی اطفال-فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان

بخش های ستاره دار

دیالیز-تالاسمی-تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل-تختهای تحنت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان تبریز

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی- درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال غدد -درمانگاه ENT-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نورولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه ایمونولوژی-درمانگاه داخلی-اطفال- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه فوق تخصصی -عفونی اطفال -درمانگاه روانپزشکی - اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -ریه اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -خون وانکولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان تبریز

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی- درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال غدد -درمانگاه ENT-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نورولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه ایمونولوژی-درمانگاه داخلی-اطفال- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه فوق تخصصی -عفونی اطفال -درمانگاه روانپزشکی - اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -ریه اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -خون وانکولوژی

آدرس بیمارستان کودکان تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز ، خیابان ششگلان ، بیمارستان کودکان
  • 04135262250