بیمارستان نیک نفس رفسنجان

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی , آموزشی

  • آدرس کرمان - رفسنجان - خیابان شهدا - مرکز آموزشی درمانی نیک نفس
  • تلفن 0343915233337

درباره بیمارستان نیک نفس رفسنجان


این زایشگاه شامل دو قسمت ساختمان نوساز و ساختمان قدیمی میباشد که ساختمان قدیمی به نام زایشگاه نیک نفس بوده و در سال ۱۳۴۵ افتتاح شده و ساختمان نوساز به نام زایشگاه آزادی میباشد که در سال ۱۳۷۴ افتتاح شده است. در زیر شرح مختصری در مورد واقفین مراکز ذکر می گردد: آقای علی اکبر نیک نفس فرزند محمد به ش ش ۴۱ خنامان رفسنجان یک قسمت از اموالش را وقف هلال احمر (شیر خورشید قدیم) کرد و یک قطعه از این اموال قطعه زمین زایشگاه نیک نفس است خودشان به دلیل مشکلاتی نتوانستند این زایشگاه را بسازند در سال ۱۳۴۲ با نظارت فرزند ایشان ایرج نیک نفس ،هلال احمر و زایشگاه نیک نفس ساخته شد و در سال ۱۳۴۵ آن را افتتاح کردند همچنین آقای فرج ا… آزادی فرزند وهاب به ش ش ۲۳۹۳۴ صادره از اصفهان در تارخ ۱۵/۱۰/۳۷ یک قسمت از اموال خود را وقف جمعیت هلال احمر فعلی(شیر خورشید قبلی) کرد که یک قطعه از این اموال را برای ساخت زایشگاه قرار داد که ساخت این قسمت در سال ۱۳۷۳ شروع و در سال ۱۳۷۴ افتتاح شد و شروع به کار کرد.

تعداد تخت

56

بخش های بستری بیمارستان نیک نفس رفسنجان

جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - لیبر - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان نیک نفس رفسنجان

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نیک نفس رفسنجان

سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - داروخانه بستری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان نیک نفس رفسنجان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها