بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان شوش - میدان شهید هرندی - ابتدای خزانه بخارائی
  • تلفن 02155305454

درباره بیمارستان خیریه ولیعصر تهران


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - داخلی - ENT - icu - ccu - داخلی مغز واعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس (فقط اعمال جراحی سرپایی) - بخش اورژانس - دیالیز - تحت نظر اورژانس - مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه چشم - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه قلب - عمومی - روانپزشکی - فیزیوتراپی - شنوایی سنجی - بینایی سنجی - بهداشت دهان و دندان - تغذیه -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - نوار عصب و عضله - ماموگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها