بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان شوش - میدان شهید هرندی - ابتدای خزانه بخارائی
  • تلفن 02155305454

درباره بیمارستان خیریه ولیعصر تهران


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-چشم-داخلی -ENT-icu-ccu-داخلی مغز واعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس (فقط اعمال جراحی سرپایی)-بخش اورژانس-دیالیز-تحت نظر اورژانس-مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه قلب-عمومی-روانپزشکی-فیزیوتراپی-شنوایی سنجی-بینایی سنجی-بهداشت دهان و دندان-تغذیه-

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

درمانگاه ارتوپدی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه قلب-عمومی-روانپزشکی-فیزیوتراپی-شنوایی سنجی-بینایی سنجی-بهداشت دهان و دندان-تغذیه-

آدرس بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

  • تهران - خیابان شوش - میدان شهید هرندی - ابتدای خزانه بخارائی
  • 02155305454