گفتگوهای من

بیمارستان شفایحیائیان تهران

بیمارستان تخصصی ارتوپدی

درمانی,آموزشی

  • آدرس تهران - میدان شهدا - خیابان مجاهدین اسلام - نرسیده به ساختمان مجلس - روبروی پمپ بنزین
  • تلفن 02138487000, 02133542001

درباره بیمارستان شفایحیائیان تهران


این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1326با ظرفیت 269 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ ICU

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان شفایحیائیان تهران

NICU-ICU جراحی-جراحی زنان(ژنیکولوژی)- نوزادان-پست پارتوم(زایمان)-پریناتولوژی(طب مادر و جنین )-IVF-IUI

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شفایحیائیان تهران

درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه کاردرمانی-درمانگاه فیزیوتراپی-ادرمانگاه ارتوپدی فنی -روماتولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفایحیائیان تهران

درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه کاردرمانی-درمانگاه فیزیوتراپی-ادرمانگاه ارتوپدی فنی -روماتولوژی

آدرس بیمارستان شفایحیائیان تهران

  • تهران - میدان شهدا - خیابان مجاهدین اسلام - نرسیده به ساختمان مجلس - روبروی پمپ بنزین
  • 02138487000, 02133542001