دکتر فرهاد نجات
94% کاملا راضی 427 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
62% کاملا راضی 279 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
67% کاملا راضی 191 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
75% کاملا راضی 554 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم مظاهریون
90% کاملا راضی 627 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب سهیلی
92% کاملا راضی 175 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
77% کاملا راضی 167 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 580 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
97% کاملا راضی 730 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

عمومی

درمانی

  • آدرس یزد - هرات - خیابان نهر - مسیح شرقی
  • تلفن 03532571401 , 03532571402 , 03532571403 , 03532571404

درباره بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات


تعداد تخت

60

بخش های بستری بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

داخلی - اطفال - ccu - زنان و زایمان - جراحی

بخش های ستاره دار

دیالیز - تخت لیبر - تخت زایمان - پست پارتوم - اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - درمانگاه مغز و اعصاب - گوش، حلق، بینی - روانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - اسپیرومتری - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها