دکتر مریم مظاهریون
91% کاملا راضی 530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
90% کاملا راضی 731 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
67% کاملا راضی 273 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 412 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 51 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
79% کاملا راضی 698 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 1054 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
73% کاملا راضی 473 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمیدرضا جباری
77% کاملا راضی 726 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباسعلی محرابیان
79% کاملا راضی 443 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

عمومی

درمانی

  • آدرس یزد - هرات - خیابان نهر - مسیح شرقی
  • تلفن 03532571401 , 03532571402 , 03532571403 , 03532571404

درباره بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات


تعداد تخت

60

بخش های بستری بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

داخلی - اطفال - ccu - زنان و زایمان - جراحی

بخش های ستاره دار

دیالیز - تخت لیبر - تخت زایمان - پست پارتوم - اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - درمانگاه مغز و اعصاب - گوش، حلق، بینی - روانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - اسپیرومتری - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

آدرس بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات
  • یزد - هرات - خیابان نهر - مسیح شرقی
  • 03532571401 - 03532571402 - 03532571403 - 03532571404
مجوز ها و تاییدیه ها