بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

  • آدرس تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده
  • تلفن 02188028350 , 02188028351 , 02188028352 , 02188028355 , 02188028354

درباره بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

null

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

درمانگاه روماتولوژی * درمانگاه گوش و حلق وبینی * درمانگاه اعصاب و روان * درمانگاه اعصاب داخلی * درمانگاه جراحی پلاستیک * درمانگاه گوارش * درمانگاه غدد * درمانگاه عفونی * درمانگاه آندوسکپی * درمانگاه ارولوژی * درمانگاه چشم * درمانگاه پرتو درمانی * درمانگاه جراحی عمومی * درمانگاه قلب * درمانگاه طب فیزیکی * درمانگاه خون * درمانگاه اطفال * درمانگاه جراحی ستون فقرات * درمانگاه ارتوپدی * درمانگاه قفسه صدری * درمانگاه کلیه * درمانگاه پوست * درمانگاه داخلی * درمانگاه جراحی عروق * در مانگاه زنان و زایمان * درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مجوز ها و تاییدیه ها