بیمارستان 501 ارتش تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان فاطمی غربی- خیابان اﻋﺘﻤﺎدزاده- ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﺎرت ﭘﺎکﺴﺘﺎن
  • تلفن 02186096931 , 02186096356 , 02186096350

درباره بیمارستان 501 ارتش تهران


این بیمارستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آجا دارای 7 طبقه و 300 تخت مصوب که از تاریخ اردیبهشت 1371 به مکان فعلی انتقال یافت. تختهای فعال بیمارستان 198 تخت که شامل 162 تخت بالینی و 36 تخت اورژانس، اطاق عمل، جراحی سرپائی، دیالیز، شیمی درمانی سرپائی می باشد.

تعداد تخت

140

بخش های بستری بیمارستان 501 ارتش تهران

ICUجنرال - نوزادان - پست کت - دندانپزشکی - پست پارتوم - CCU - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - اعصاب و روان - طب تسکینی - اعصاب اطفال - جراحی عمومی - عفونی - کبد و گوارش - داخلی کلیه (نفرولوژی) - ENT(گوش و حلق و بینی) - جراحی اطفال - داخلی غدد(آندوکراینولوژی) - سوختگی - اطفال - زنان و زایمان - جراحی فک و صورت - روماتولوژی - نورولوژی(داخلی اعصاب) - جراحی کولون و رکتوم - پوست - چشم - جراحی ترمیمی - پلاستیک - جراحی قلب - ارولوژی - قلب و POST CCU - ریه - خون و آنکولوژی - مسمومیت - [جراحی دست

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان 501 ارتش تهران

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 501 ارتش تهران

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 501 ارتش تهران

آدرس بیمارستان 501 ارتش تهران
  • تهران - خیابان فاطمی غربی- خیابان اﻋﺘﻤﺎدزاده- ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﺎرت ﭘﺎکﺴﺘﺎن
  • 02186096931 - 02186096356 - 02186096350
مجوز ها و تاییدیه ها