بیمارستان شهداء هرسین

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - هرسین - بلوار شهداء
  • تلفن 08345121148

درباره بیمارستان شهداء هرسین


این بیمارستان در بهمن ماه سال 1383 با مساحت 20000 متر مربع و ظرفیت 80 تخت مصوب افتتاح گردید. موقعیت پروژه بیمارستان با زیربنای 13000 متر مربع در 4 طبقه و در 2 بلوک در غرب شهر هرسین قرار گرفته است.

تعداد تخت

40

بخش های بستری بیمارستان شهداء هرسین

جراحی عمومی - اطفال - پست پارتوم - ICUجنرال - CCU - داخلی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

لیبر - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهداء هرسین

درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اطفال - تغذیه و رژیم درمانی - درمانگاه راونشانسی - درمانگاه قلب - پزشک عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهداء هرسین

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - گچ گیری - الکتروکاردیوگرافی - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهداء هرسین

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها