اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان افلاطو نیان بم

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان ، بم ، جاده کرمان ، زاهدان ، اتوبان اول شهر ، بیمارستان افلاطو نیان
  • تلفن 03444210007

درباره بیمارستان افلاطو نیان بم


بیمارستان افلاطو نیان بم ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 76 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان افلاطو نیان بم

درمانگاه زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - اورژانس - لیبر - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان افلاطو نیان بم

جراحی زنان و زایمان - CCU - اطفال - بخش نوزادان - داخلی - جراحی - پست پارتوم - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان افلاطو نیان بم

جراحی زنان و زایمان - CCU - اطفال - بخش نوزادان - داخلی - جراحی - پست پارتوم - اورژانس

آدرس بیمارستان افلاطو نیان بم

  • کرمان ، بم ، جاده کرمان ، زاهدان ، اتوبان اول شهر ، بیمارستان افلاطو نیان
  • 03444210007