بیمارستان افلاطو نیان بم

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - بم - جاده کرمان - زاهدان - اتوبان اول شهر
  • تلفن 03444210007

درباره بیمارستان افلاطو نیان بم


تعداد تخت

70

بخش های بستری بیمارستان افلاطو نیان بم

جراحی زنان و زایمان - CCU - اطفال - بخش نوزادان - داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان افلاطو نیان بم

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان افلاطو نیان بم

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی - اسپیرومتری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان افلاطو نیان بم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها