دکتر سودابه درویش
90% کاملا راضی 374 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
91% کاملا راضی 235 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
92% کاملا راضی 648 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
76% کاملا راضی 222 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
67% کاملا راضی 191 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
89% کاملا راضی 813 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
87% کاملا راضی 945 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب سهیلی
92% کاملا راضی 175 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 70 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان امام رضا

عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد- خیابان ابن سینا -میدان امام رضا
  • تلفن 05138543031

درباره بیمارستان امام رضا


بیمارستان 540 تختخوابی مشهد در فضایی به مساحت 52 هزار مترمربع در 9 طبقه در محوطه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد احداث شده است.

تعداد تخت

540

بخش های بستری بیمارستان امام رضا

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام رضا
  • مشهد- خیابان ابن سینا -میدان امام رضا
  • 05138543031
مجوز ها و تاییدیه ها