دکتر جواد رضا باهوش
87% کاملا راضی 943 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس سلگی
96% کاملا راضی 139 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
77% کاملا راضی 167 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
62% کاملا راضی 279 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس قنبریان
76% کاملا راضی 221 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 68 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
97% کاملا راضی 730 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2062 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 467 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان امام رضا

عمومی

درمانی

  • آدرس مشهد- خیابان ابن سینا -میدان امام رضا
  • تلفن 05138543031

درباره بیمارستان امام رضا


بیمارستان 540 تختخوابی مشهد در فضایی به مساحت 52 هزار مترمربع در 9 طبقه در محوطه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد احداث شده است.

تعداد تخت

540

بخش های بستری بیمارستان امام رضا

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها