بیمارستان 17شهریور مشهد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 14 و 16
  • تلفن 05138403015

درباره بیمارستان 17شهریور مشهد


ساعت کار : واحد های بستری و اورژانس شبانه روزی -- واحد های سرپایی از ٨ لغایت ١٢ در شیفت صبح و ١٤ لغایت ١٧ در شیفت عصر

تعداد تخت

137

بخش های بستری بیمارستان 17شهریور مشهد

زایمان(بخش تجمیع شده با سزارین) - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - جراحی عمومی - جراحی زنان وزایمان - سزارین - اطفال - عفونی - NICU - ICU - سزارین(بخش تجمیع شده با زایمان)

بخش های ستاره دار

تخت پست پارتوم - تخت لیبر - اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - درمانگاه اورژانس - اتاق عمل سرپایی اورژانس - زایشگاه

بخش های کلینیکی بیمارستان 17شهریور مشهد

قلب - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - درمانگاه داخلی اعصاب - درمانگاه پوست - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه دندانپزشکی - مامایی - اعصاب و روان - ارولوژی - فوق تخصص جراحی کودکان - فوق تخصص روماتولوژی اطفال - فوق تخصص نوزادان - فوق تخصص جراحی عروق - درمانگاه عمومی - نفرولوژی - فوق تخصصی غدد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 17شهریور مشهد

الکترومیوگرافی - آزمایشگاه مرکزی - آسیب شناسی - رادیولوژی - سونوگرافی - اسپیرومتری - آندوسکوپی - الکتروآنسفالوگرافی - داروخانه - فیزیوتراپی - آزمایشگاه اورزانس - سنگ شکن - اپتومتری - خدمات جانبی درمانگاه تخصصی - اورژانس - ماموگرافی - الکتروکاردیوگرافی - اکوکاردیوگرافی - ویزیت پزشکان طب کا

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 17شهریور مشهد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 17شهریور مشهد
  • مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 14 و 16
  • 05138403015
مجوز ها و تاییدیه ها