گفتگوهای من

بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران -خیابان مولوی -چهارراه مولوی -بیمارستان شهید ایت اله اشرفی اصفهانی
  • تلفن 02155625555

درباره بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران


این مرکز در سال 1320 در چهارراه مولوی جنب بازار دباغها با نام درمانگاه برزن احداث گردید . درسال 1353 به مدت 2سال به شیرخورشید واگذار و در سال 1355مجدداً تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفت .در مجاورت این بیمارستان،مرکز درمانی دیگری وجود داشت که به نام موقوفه حکیم الملک به صورت مستقل مشغول به فعالیت بوده که پس ازواگذاری بیمارستان به وزارت بهداری دو مرکز فوق با نام حکیم الملک مولوی ادغام گردیدکه به نام بیمارستان مولوی مشهور شد. پس از پیروزی انقلاب و شهادت شهید بزرگوار ایت اله اشرفی اصفهانی بیمارستان به نام آن شهید عزیز نامگذاری گردید. بیمارستان شهید آیت ا.. اشرفی اصفهانی یک مرکز درمانی دولتی دارای بخش های سرپایی،جراحی و بستری است و افتخار دارد با بکارگیری کلیه امکانات تشخیصی، درمانی ، بهداشتی ،آموزشی و پژوهشی با تکیه بر پزشکان و کارکنان توانمند ، با انگیزه و بااخلاق و دارابودن قابلیتهای ممتاز از جمله مرکز بزرگ و مجهز همودیالیز سرپایی، با رعایت تمام موازین قانونی و اخلاقی و به تبعیت از ارکان و راهبردهای کلان نظام سلامت به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی تلاش نماید.

تعداد تخت

25

بخش های بستری بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران

ENT-ICU جنرال-ارتوپدی-جراحی عمومی-POST CCU و قلب-جراحی مغز و اعصاب -چشم-داخلی -داخلی اعصاب ( نورولوژی )-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-بخش نوزادان-CCU A-CCU B-عفونی-هماتولوژی-گوارش-

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس-دیالیز-تالاسمی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-مامایی-گچ گیرى-فیزیوتراپى-متادون تراپی-واکسیناسیون-تنظیم خانواده-تغذیه و رژیم درمانی -درمانگاه پوست-درمانگاه روانشناسی بالینی-درمانگاه قلب-روماتولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-مامایی-گچ گیرى-فیزیوتراپى-متادون تراپی-واکسیناسیون-تنظیم خانواده-تغذیه و رژیم درمانی -درمانگاه پوست-درمانگاه روانشناسی بالینی-درمانگاه قلب-روماتولوژی

آدرس بیمارستان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی تهران

  • تهران -خیابان مولوی -چهارراه مولوی -بیمارستان شهید ایت اله اشرفی اصفهانی
  • 02155625555