بیمارستان آیت الله نبوی دزفول

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان دزفول - خیابان ساحلی
  • تلفن 06142324001 , 06142324002 , 06142324003 , 06142324004 , 06142324005 , 06142324006 , 06142324007 , 06142324008

درباره بیمارستان آیت الله نبوی دزفول


بیمارستان آیت الله نبوی واقع در استان خوزستان، شهرستان دزفول بیمارستانی است درمانی و خیریه با ۱۲۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۰ شمسی تاسیس گردید.[۱] هم اکنون این بیمارستان دارای بخش‌های اورژانس، CCU، اطفال، داخلی ، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی، چشم، ارولوژی، ENT، اتاق عمل، پست پارتوم و دیگر واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.

تعداد تخت

113

بخش های بستری بیمارستان آیت الله نبوی دزفول

CCU - اطفال - داخلی - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - ارتوپدی - چشم - ارولوژی - ENT - پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تحت نظر اورژانس - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله نبوی دزفول

درمانگاه لیزرچشم - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - آنژیوگرافی چشم - مامایی - درمانگاه عمومی - درمانگاه اکو چشم - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه قلب - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله نبوی دزفول

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی - نوارقلب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله نبوی دزفول

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله نبوی دزفول
  • خوزستان - شهرستان دزفول - خیابان ساحلی
  • 06142324001 - 06142324002 - 06142324003 - 06142324004 - 06142324005 - 06142324006 - 06142324007 - 06142324008
مجوز ها و تاییدیه ها