بیمارستان کسری تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری تهران
  • تلفن 02182111000, 02188774444

درباره بیمارستان کسری تهران


در سال 1347 تا 1353 آقای دکتر احمد علیزاده خوئی متخصص بیهوشی که پزشک وارسته و دانشمند بود با گردهمایی افراد فرهیخته ای چون پروفسور عدل، دکتر حمیدیه،‌دکتر مولوی، دکتر خلیلی و دکتر شکیبا، زمینی به مساحت 3040متر مربع که در تپّه های عباس آباد واقع شده بود و در حاشیه تهران قرار داشت با نیت ایجاد یک بیمارستان مجهّز خصوصی نمونه خریداری نمودند. با این هدف ارزنده انسانی و اجتماعی و با ایمانی راسخ و تصمیمی پابرجا،‌ همزمان با رویش گلهای بهاری اولین کلنگ بیمارستان در روز تولد مولای متقیان به زمین زده شد. با ایجاد تغییراتی چند در هیئت مدیره، آقای دکتر میراحمدی به عنوان مدیرعامل برگزیده و دوران جدید ادامه ساخت بیمارستان آغاز شد. بعد ار آن با گرویدن عده ای دیگر از متخصصان به جمع سهامداران و نیز تغییر مدیریت، هیئت مدیره جدید آقای دکتر سیدعلی میر مظفری را به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب کرد. با انتخاب ایشان عملیات ساخت و ساز ادامه یافت و تصمیمات جدیدی اتخاذ گردید. تصمیم به عدم فروش ساختمان و افزایش طبقات از 9 به 12 و افزایش تخت ها از 200 به 300 تخت.پس از تکمیل کارهای ساختمانی سر انجام بیمارستان در شانزدهم فروردین 1379 به بهره برداری رسید و در ساعت 9:30 صبح اولین نوزاد توسط آقای دکتر مجردی متولد گردید.

تعداد تخت

234

بخش های بستری بیمارستان کسری تهران

بخش روانپزشکی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-لیبر-پست پارتوم-شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان کسری تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی عروق-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب-درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کسری تهران

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی عروق-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی قلب-درمانگاه پوست

آدرس بیمارستان کسری تهران

  • تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری تهران
  • 02182111000, 02188774444