بیمارستان هاجر شهرکرد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس چهار محال و بختیاری -شهرستان شهرکرد - بلوار کاشانی - خیابان پرستار- ستاد مرکزی دانشگاه - بیمارستان هاجر
  • تلفن 03832220016 , 03832225505

درباره بیمارستان هاجر شهرکرد


تعداد تخت اولیه ۱۲۸ با بخشهای زنان- جراحی زنان- داخلی زنان ، با افزایش تخت های بیمارستان به ۲۲۰ تخت و انتقال بیمارستان اطفال علی اصغر (ع) به بیمارستان هاجر (س) و از سال ۱۳۷۷ با انتقال بخشهای داخلی مردان- روانپزشکی- قلب- نوزادان- CCU – از بیمارستان آیت ا… کاشانی به هاجر (س) تعداد تخت های فعال به ۲۴۰ و از سال ۷۹ به ۳۲۲ تخت افزایش یافت و در حال حاضر بیمارستان با۳۴۸تخت فعال و بیش از ۳۰ بخش و واحد به مراجعین و بیماران خدمات رسانی انجام می دهد.

تعداد تخت

365

بخش های بستری بیمارستان هاجر شهرکرد

غدداطفال - فوق تخصص انکولوژی اطفال - پوست - اطفال - POST CCU و قلب - جراحی وزنان و زایمان - داخلی - عفونی - NICU - ICU داخلی - روانپزشکی - CCU - انکولوژی - فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندو کراینولوژی ) - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - فوق تخصصی - اطفال قلب - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - فوق تخصصی روانپزشکی اطفال - ICUاطفال - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - فوق تخصص آلرژی اطفال - فوق تخصصی - اطفال گوارش - فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - POSTآنژیوگرافی - فوق تخصصی - اطفال کلیه(نفرولوژی) - فوق تخصص عفونی اطفال - پست پارتوم - ریه اطفال

بخش های ستاره دار

زایشگاه(بستری های درمانگاه مامائی) - پست پارتوم - - - اتاق عمل - تالاسمی - دیالیز - لیبر(زایمانهای طبیعی) - بیماران موقت + نسخ سرپائی اورژانس - بستری اورژانس - بانک خون - درمانگاه مامائی - - - - -

بخش های کلینیکی بیمارستان هاجر شهرکرد

درمانگاه طب فیزیکی(ازخردادغیرفعال ) - شیمی درمانی - درمانگاه زنان (فعال است) - درمانگاه داخلی از بهمن غیر فعال - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه اطفال (ازخرداد غیرفعال) - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نوزادان - درمانگاه عفونی( ازخردادغیرفعال است) - درمانگاه قلب (غیرفعال شد) - درمانگاه روانپزشکی(ازخردادغیرفعال) - درمانگاه انکولوژی غیر فعال شد - درمانگاه پوست(از خرداد غیرفعال است) - پزشک عمومی (فعال است) - - درمانگاه ارولوژی(از خردادغیرفعال ) - درمانگاه ارتوپدی(از خرداد غیر فعال) - درمانگاه جراحی عمومی(خردادغیرفعال) - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب(غیرفعال) - داخلی اعصاب (از خردادغیر فعال شد)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان هاجر شهرکرد

درمانگاه مامائی - سی تی اسکن - شیمی درمانی - تنظیم خانواده - شنوائی سنجی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - بانک خون - اسپیرومتری و برونکوسکوپی - رومینگ بهداشت خانواده ، واکسیناسیون - تست ورزش - ماموگرافی - رکتوسیگموئیدسکوپی - کولونوسکوپی - آزمایشگاه پاتولوژی - - MRI - الکتروانسفالوگرافی - -

بیمه های تحت پوشش بیمارستان هاجر شهرکرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها