شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 581 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
87% کاملا راضی 947 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
85% کاملا راضی 579 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم مظاهریون
90% کاملا راضی 635 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول عبدالرحمن
88% کاملا راضی 377 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب سهیلی
92% کاملا راضی 177 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
64% کاملا راضی 202 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 259 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- سه راه معلم
  • تلفن 05632220591

درباره بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

جراحی عمومی - داخلی - ENT - ارتوپدی - ارولوزی - زنان وزایمان - اطفال - روانپزشکی - عفونی - اورژانس

بخش های ستاره دار

مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ۵۰-۵۵۲ ارتش بیرجند

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها