بیمارستان رازی

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس گیلان - رشت - خیابان سردار چنگل
  • تلفن 01333541001 , 01333541002 , 01333550028

درباره بیمارستان رازی


بیمارستان رازی بزرگترین بیمارستان استان گیلان از لحاظ وسعت می باشد که متنوع ترین خدمات عمومی ،مسمومیت ،داخلی، جراحی ( عمومی و توراکس)، تخصصی و فوق تخصصی را توسط بیشترین عضو هیات علمی به بیماران خود ارائه می دهد. این مرکز آموزشی پژوهشی درمانی تنها بیمارستان دارای 3 مرکز تحقیقات مصوب می باشد که هم اکنون شامل 13 بخش بستری به انضمام 2 اتاق عمل جراحی (عمومی وتوراکس-ارولوژی)و 11 واحد تشخیصی به همراه ساختمانهای اداری است.مجموعه دارای 281 تخت بیمارستانی مصوب و 240 تخت فعال می باشد.

تعداد تخت

235

بخش های بستری بیمارستان رازی

ارولوژی - فوق تخصصی - داخلی ریه - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - عفونی - پیوند کلیه - پوست - ICU جنرال - فوق تخصصی - جراحی عروق - فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی - فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندو کراینولوژی ) - جرا

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل جراحی توراکس - اتاق عمل حراحی عمومی - اتاق عمل حراحی عروق - تالاسمی - اورژانس - هموفیلی - اتاق عمل ارولوژی - اتاق عمل سرپایی ارولوژی - اتاق عمل سرپایی جراحی عمومی - اتاق عمل سرپایی عروق - اتاق عمل سرپایی توراکس - شیمی درمانی - اتاق عمل آنژیو

بخش های کلینیکی بیمارستان رازی

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی عروق - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی مسمومین - درمانگاه هماتولوژی و انکولوژی - درماتگاه رادیوتراپی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - پایگاه بهداشت - درمانگاه داخلی - درمانگاه نورولوژی - درمانگاه قلب و عروق - درمانگاه بیماران هموفیلی - درمانگاه بیماران تالاسمی - اعصاب وروان - پزشک اجتماعی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - طب کاروبیماریهای شغلی - درمانگاه ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رازی

رادیولوژی - سنگ شکن برون اندامی - آزمایشگاه پاتولوژی - داروخانه - آندوسکوپی - سونوگرافی - آزمایشگاه ریوی - اسپیرومتری - کبالت تراپی - سیستوسکوپی - برونکوسکوپی - آزمایشگاه طبی - کولونوسکوپی - ERCP - رکتوسیگموئیدسکوپی - کموتراپی - اکوکاردیوگرافی - پلاسمافرز - آزمایشگاه غیرتهاجمی عروق - سونو گر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رازی

آدرس بیمارستان رازی
  • گیلان - رشت - خیابان سردار چنگل
  • 01333541001 - 01333541002 - 01333550028
مجوز ها و تاییدیه ها