بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز

بیمارستان تخصصی چشم

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زرگری - چهار راه ستارخان
  • تلفن 07136277070

درباره بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز


بیمارستان خدادوست واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است خصوصی و درمانی با ظرفیت ۳۲ تخت ثابت که در سال ۱۳۶۸ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز

پیوند چشم ( قرنیه و ..... ) - بخش چشم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اورژانس -

بخش های کلینیکی بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز

Retinal Clinic - Cornea Clinic - Oculoplastic Clinic - Glaucoma Clinic - Strabismus Clinic - درمانگاه عمومی چشم

بخش های پاراکلینیک بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز

آزمایشگاه طبی - لیزر - رادیولوژی - سگمان خلفی - لیزر اگزایمر - داروخانه - سگمان قدامی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان چشم پزشکی خدادوست شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان زرگری - چهار راه ستارخان
  • 07136277070
مجوز ها و تاییدیه ها