بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان امام خمینی همدان

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس همدان - میدان شریعتی - خیابان میرزاده عشقی
  • تلفن 08138324062 , 08138321839

درباره بیمارستان امام خمینی همدان


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی همدان

اتاق عمل جنرال - اتاق عمل چشم - تختهای بخش اورژانس

بخش های ستاره دار

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی همدان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی همدان

درمانگاه ENT - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه شنوایی سنجی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی همدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی همدان
  • همدان - میدان شریعتی - خیابان میرزاده عشقی
  • 08138324062 - 08138321839
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها