بیمارستان بهار شاهرود

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس سمنان - شاهرود - انتهای خیابان بیست و دو بهمن
  • تلفن 02332227608

درباره بیمارستان بهار شاهرود


تعداد تخت

210

بخش های بستری بیمارستان بهار شاهرود

CCU - ICU جراحی - ICU جنرال - جراحی زنان - فوق تخصصی نوزادان - سوختگی - ICU داخلی - ICU سوختگی - NICU نوزادان - PICU کودکان - کودکان 1 - نوزادان - زنان و زایمان - داخلی زنان - کودکان 2

بخش های ستاره دار

بلوک زایمان - ریکاوری - اطاق عمل مرکزی - اطاق عمل اورژانس سوختگی - اطاق عمل اورژانس - بستری اورژانس - تخت درمان اورژانس - اورژانس سوختگی

بخش های کلینیکی بیمارستان بهار شاهرود

درمانگاه زنان و جراحی زنان - درمانگاه اورژانس سرپایی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه نوزادان - فیزیوتراپی - کلینیک ویژه عصر - درمانگاه سوختگی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه کودکان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی ترمیمی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بهار شاهرود

آندوسکوپی - سی تی اسکن - رادیولوژی - داروخانه - آزمایشگاه تشخیص طبی - آزمایشگاه پاتولوژی - فیزیوتراپی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بهار شاهرود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان بهار شاهرود
  • سمنان - شاهرود - انتهای خیابان بیست و دو بهمن
  • 02332227608
مجوز ها و تاییدیه ها