بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان زینبیه

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس فارس - شیراز - میدان دفاع مقدس
  • تلفن 07137266812 , 07137266813 , 07137266814 , 07137266815 , 07137266816 , 07137266817 , 07137266819

درباره بیمارستان زینبیه


تعداد تخت

179

بخش های بستری بیمارستان زینبیه

ICU بزرگسال - بخش جراحی زنان - جراحی عمومی - بخش POST C/S - بخش POST NVD - ارولوژی - NICU1 - NICU3 - NICU2 - نوزادان 2 - مراقبت بارداری(لیبر) - د اخلی - فوتو تراپی - مراقبت بارداری(بخش 3) - NICU4 - NICU - نوزادان 1

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان زینبیه

ENT - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه صبح جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه OB - درمانگاه صبح اطفال - شنوایی سنجی - NST - تنظیم خانواده - واکسیناسیون - ECG - درمانگاه بیهوشی - پزشک عمومی - درمانگاه GYN - درمانگاه عصر زنان و زایمان - کلینیک کنترل دیابت مادران باردار - درمانگاه عصر اطفال - درمانگاه عصرارتوپدی - درمانگاه غدد اطفال - روانشناس - درمانگاه عصر جراحی عمومی - تغذیه - روماتولوژی - چشم پزشک کلینیک دیابت بارداری - درمانگاه قلب - غدد - درمانگاه صبح اتندینگ زنانOBوGYN

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زینبیه

داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - اکو کاردیو گرافی - سیتولوژی - NST - EKG - دانسیتومتری - شنوایی سنجی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان زینبیه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان زینبیه
  • فارس - شیراز - میدان دفاع مقدس
  • 07137266812 - 07137266813 - 07137266814 - 07137266815 - 07137266816 - 07137266817 - 07137266819
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها