دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 255 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
92% کاملا راضی 644 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 580 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 1386 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2062 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
85% کاملا راضی 570 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول عبدالرحمن
88% کاملا راضی 375 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 555 ارتش تربت جام

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812 , 05152525814

درباره بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 555 ارتش تربت جام

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها