بیمارستان 520 کرمانشاه

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - خیابان دانشجو - بلوار دانشجو - روبروی پادگان شهید همت
  • تلفن 08337272016

درباره بیمارستان 520 کرمانشاه


تعداد تخت

71

بخش های بستری بیمارستان 520 کرمانشاه

CCU - جراحی ارتوپدی - جراحی عمومی - داخلی اعصاب - عفونی - چشم - ENT - ارولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 520 کرمانشاه

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه ENT - درمانگاه پوست - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه توانبخشی قلب - درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 520 کرمانشاه

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 520 کرمانشاه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 520 کرمانشاه
  • کرمانشاه - خیابان دانشجو - بلوار دانشجو - روبروی پادگان شهید همت
  • 08337272016
مجوز ها و تاییدیه ها