بیمارستان شهید مطهری مرودشت

عمومی

درمانی

  • آدرس استان فارس - شهرستان مرودشت - بعد از زیر گذر معلم - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت
  • تلفن 07143342060 , 07143342061 , 07143342062 , 07143342063 , 07143342064 , 07143342065 , 07143342066

درباره بیمارستان شهید مطهری مرودشت


تعداد تخت

198

بخش های بستری بیمارستان شهید مطهری مرودشت

فوریتها - اطفال - داخلی - ICU جراحی - CCU - جراحی عمومی - چشم - جراحی مغز و اعصاب - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - ENT - ارتوپدی - ICUعمومی - نورولوژی و عفونی - زنان و زایمان - ICUنوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - پست پارتوم - تختهای بخش اورژانس - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید مطهری مرودشت

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - درمانگاه قلب - سایر(درمانگاه) - رادیوتراپی - فوف تخصص قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید مطهری مرودشت

رادیولوژی - سی تی اسکن - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - آندوسکوپی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید مطهری مرودشت

آدرس بیمارستان شهید مطهری مرودشت
  • استان فارس - شهرستان مرودشت - بعد از زیر گذر معلم - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت
  • 07143342060 - 07143342061 - 07143342062 - 07143342063 - 07143342064 - 07143342065 - 07143342066
مجوز ها و تاییدیه ها