بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس یزد - خیابان پرفسور حسابی - جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • تلفن 03538211091 , 03538211092 , 03538211093

درباره بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد


تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

اطفال - داخلی - آی سی یو - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - انکولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس (بستری ) - تخت زایمان - لیبر - اورژانس (سرپایی )

بخش های کلینیکی بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

داخلی ریه - گفتار درمانی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - پزشک عمومی اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - اورژانس( مراجعین سرپایی) - درمانگاه انکولوژی - عفونی - درمانگاه اسم و الرژی - درمانگاه جراحی مغزو اعصاب - جراحی عمومی - درمانگاه کلیه و مجاری ادرار - فوق تخصص کلیه اطفال - - تخصصی درد - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه قلب - گوارش - گوش و حلق و بینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

اسپیرومتری - آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها