اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان مادر و کودک غدیر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - دروازه قرآن
  • تلفن 07132279701

درباره بیمارستان مادر و کودک غدیر


تعداد تخت

132

بخش های بستری بیمارستان مادر و کودک غدیر

جراحی پلاستیک-کلیه ومجاری ادراری-OB *-گوارش-جراحی عمومی -ICU- Lap *-جراحی اطفال *-NICU&photo *-داخلی *-اتفاقات *-GYN-ENT-جراحی زنان(IVF)-چشم-پوست-مغزواعصاب-ارتوپدی-زایشگاه*-پست پارتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل(2)-اتفاقات-زایشگاه-اتاق عمل (1)

بخش های کلینیکی بیمارستان مادر و کودک غدیر

متخصص تغذیه-آسم وآلرژی-گچیری-متخصص اعصاب وروان-فوق تخصص نوزادان-فوق تخصص قلب وعروق-آنکولوژی(خون اطفال)-متخصص بیهوشی-تیم مشاوره ای تغذیه-داخلی-درمانگاه زنان وزایمان-فوق تخصص ارتوپدی اطفال-جراحی اطفال-درمانگاه پوست وآمیزشی-داخلی وگوارش-فوق تخصصی عفونی اطفال -متخصص اطفال-جراحی کلیه ومجاری ادراری-[جراحی عمومی-پزشک عمومی-طب فیزیک وتوان بخشی-گفتاردرمانی-درمانگاه جراحی مغزواعصاب-روان شناس-روماتولوژیست-متخصص طب ورزش-]چشم پزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان مادر و کودک غدیر

متخصص تغذیه-آسم وآلرژی-گچیری-متخصص اعصاب وروان-فوق تخصص نوزادان-فوق تخصص قلب وعروق-آنکولوژی(خون اطفال)-متخصص بیهوشی-تیم مشاوره ای تغذیه-داخلی-درمانگاه زنان وزایمان-فوق تخصص ارتوپدی اطفال-جراحی اطفال-درمانگاه پوست وآمیزشی-داخلی وگوارش-فوق تخصصی عفونی اطفال -متخصص اطفال-جراحی کلیه ومجاری ادراری-[جراحی عمومی-پزشک عمومی-طب فیزیک وتوان بخشی-گفتاردرمانی-درمانگاه جراحی مغزواعصاب-روان شناس-روماتولوژیست-متخصص طب ورزش-]چشم پزشکی

آدرس بیمارستان مادر و کودک غدیر

  • فارس - شیراز - دروازه قرآن
  • 07132279701