بیمارستان شفاء تاکستان

عمومی

درمانی

  • آدرس قزوین - تاکستان - خیابان فکوری
  • تلفن 02835249211 , 02835249212 , 02835249213 , 02835249214 , 02835249215 , 02835249216 , 02835249217

درباره بیمارستان شفاء تاکستان


بیمارستان «شفا» تاکستان، از پروژه های مهرماندگار دولت دهم است که در زیربنایی به وسعت 7750 مترمربع و 1200 مترمربع الحاقی(از زمین شبکه بهداشت – درمان تاکستان و برای بخش های دیالیز و سی تی اسکن)، در چهار طبقه ساخته شده است.

تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان شفاء تاکستان

ccu - داخلی - اطفال - جراحی عمومی - زنان و زایمان - icu

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل جراحی اورژانس - اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شفاء تاکستان

قلب - ENT - ارتوپدی - اطفال - روانپزشکی - جراحی عمومی - داخلی - نورولوژی - زنان و زایمان - عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفاء تاکستان

آندوسکوپی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - نوار عصب - تست ورزش - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - آزمایشگاه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شفاء تاکستان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شفاء تاکستان
  • قزوین - تاکستان - خیابان فکوری
  • 02835249211 - 02835249212 - 02835249213 - 02835249214 - 02835249215 - 02835249216 - 02835249217
مجوز ها و تاییدیه ها