دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 496 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
89% کاملا راضی 842 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
91% کاملا راضی 249 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
74% کاملا راضی 175 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیما برادران سادات
85% کاملا راضی 589 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
67% کاملا راضی 417 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمد حسینی
90% کاملا راضی 1521 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
64% کاملا راضی 229 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
87% کاملا راضی 188 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
88% کاملا راضی 1541 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 15خرداد بیدخت

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی -شهرستان گناباد- شهربیدخت
  • تلفن 05157231113

درباره بیمارستان 15خرداد بیدخت


این بیمارستان در آبان ماه سال ۱۳۴۶ به عنوان مرکز جراحی راه اندازی شده و در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت . ظرفیت فعلی بیمارستان ۶۱ تخت با زیر بنای فعلی ۳۹۳۳ مترمربع با تعداد ۴۶ تخت فعال می باشد . این بیمارستان با فاصله ای حدود ۵ کیلومتر از مرکز شهرستان بعنوان بیمارستان جراحی این دانشگاه محسوب می شود بخشهای این مرکز شامل جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی ،ICU و جراحی مغز و اعصاب و سوختگی و بخشهای پاراکلینیکی آن شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و سونوگرافی می باشد. تعداد تختهای فعال ۴۶ تخت که به تفکیک شامل ۲۱ تخت جراحی عمومی ، ۱۰ تخت ارتوپدی، ۶ تخت ارولوژی و ۶ تخت سوختگی ، و ۳ تخت ICU می باشد.

تعداد تخت

47

بخش های بستری بیمارستان 15خرداد بیدخت

جراحی عمومی - ارتوپدی - ارولوژی - ICU جراحی - سوختگی - جراحی مغز و اعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 15خرداد بیدخت

درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه جراحی مغز واعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 15خرداد بیدخت

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 15خرداد بیدخت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 15خرداد بیدخت
  • خراسان رضوی -شهرستان گناباد- شهربیدخت
  • 05157231113
مجوز ها و تاییدیه ها