بیمارستان توس تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان آیت الله مطهری - بین لارستان و میرزای شیرازی - خیابان عبادی - بیمارستان توس
  • تلفن 02188714891

درباره بیمارستان توس تهران


این بیمارستان در تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.

تعداد تخت

108

بخش های بستری بیمارستان توس تهران

NICU - انکولوژی - بخش زایمان - جراحی - PostNICU (نوزادان هایریسک) - فتوتراپی - ICU جنرال - VIP - داخلی گوارش

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان توس تهران

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - قلب - نورولوژی - گوارش - سایر - عفونی - ارولوژی - تغذیه - غدد - جراحی عمومی - ENT

بخش های پاراکلینیک بیمارستان توس تهران

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان توس تهران

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان توس تهران
  • تهران - خیابان آیت الله مطهری - بین لارستان و میرزای شیرازی - خیابان عبادی - بیمارستان توس
  • 02188714891
مجوز ها و تاییدیه ها