بیمارستان سیدالشهدا

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - خرم بید - قادر آباد - جنب CNG
  • تلفن 07144493949

درباره بیمارستان سیدالشهدا


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان سیدالشهدا

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان سیدالشهدا

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سیدالشهدا

بیمه های تحت پوشش بیمارستان سیدالشهدا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها