بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - مسجد سلیمان - کوی شهید اشرف پور
  • تلفن 06143234971 , 06143234971 , 06143234971 , 06143234974

درباره بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان


بیمارستان ۲۲ بهمن واقع در استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و با ۱۵۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۳۸ شمسی تاسیس گردید.[۱]نام قدیم این بیمارستان شیر وخورشید بود که بعد از انقلاب به ۲۲بهمن تغییر نام پیدا کرد.

تعداد تخت

160

بخش های بستری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

داخلی - اطفال - زنان و زایمان - جراحی عمومی - CCU - icuجنرال - چشم - ENT - ارتوپدی - ارولوژی - کاردیو

بخش های ستاره دار

دیالیز - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - تالاسمی - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه قلب - درمانگاه دیابت - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه گوش حلق بینی - درمانگاه جراحی مغزواعصاب - بیماران تالاسمی - مامایی - مشاوره وروان شناسی - دیالیز -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - اکو کاردیوگرافی - الکتوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
  • خوزستان - مسجد سلیمان - کوی شهید اشرف پور
  • 06143234971 - 06143234971 - 06143234971 - 06143234974
مجوز ها و تاییدیه ها