بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس استان تهران - ابتدای جاده ساوه - میدان الغدیر - بلوار الغدیر جنوبی- بیمارستان شهدای یافت آباد
  • تلفن 02166783120 , 02166783121 , 02166783122 , 02166783123 , 02166783124 , 02166783125 , 02166783126 , 02166783127 , 02166783128

درباره بیمارستان شهدای یافت آباد تهران


این بیمارستان درسال 1340ه.ق.توسط مرحوم محمدولی فرمانفرماییان درراستای ارائه خدمات درمانی وقف گردید. درسال 1373 این بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرارگرفت. درسال 1389 این بیمارستان باادغام دانشگاه ایران تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرارگرفت.

تعداد تخت

132

بخش های بستری بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

ارتوپدی - اطفال - NICU - جراحی مغز و اعصاب - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - داخلی - ICU جنرال - c.c.u - ارولوژی - جراحی عمومی - چشم - - زنان و زایمان - - قلب - ENT - post ccu - نوزادان - گوارش - -

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - ریکاوری پس از زایمان - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اورژانس - تختهای اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

پایگاه بهداشتی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - فیزیو تراپی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه اورولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - تست ورزش - رادیولوژی - سونوگرافی - دانسیتومتری - الکترومیوگرافی - ماموگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای یافت آباد تهران

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان شهدای یافت آباد تهران
  • استان تهران - ابتدای جاده ساوه - میدان الغدیر - بلوار الغدیر جنوبی- بیمارستان شهدای یافت آباد
  • 02166783120 - 02166783121 - 02166783122 - 02166783123 - 02166783124 - 02166783125 - 02166783126 - 02166783127 - 02166783128
مجوز ها و تاییدیه ها