خواص دارویی افسنتین؛افسنتین کبیر

افسنتین؛افسنتین کبیر

worm wood

گیاهی است که برگ آن شبیه برگ مرزه و دارای تلخی و گیرندگی و سوزش است .چنین گوید :«افسنتین چندین گونه است :خراسانی ، مشرقی ، سوسی و طرسوسی ».دانشمندان دیگر که قدیمی تر از حنین هستند گفته اند :افسنتین نبطی ( خودرو )معطر است .افسنتین عموماً دارای گوهر خاکی و لطیف است .با مزاج خاکی خود دارای گیرندگی ،با گوهر لطیفش اسهال می دهد و باز کننده است .بهترین نوع افسنتین گونه سوسی و طرسوسی است که به رنگ عنبر است .

فواید افسنتین؛افسنتین کبیر

آرایش : افسنتین رنگ و رو را زیبا می کند .برای موخوره و گری مفید است .لکه های بنفش زیر چشم را می زداید . درزخم و دمل و جوش :ضماد و شربت آن برای گرفتگی های عروقی درونی مفید است .درمداوای گوش :بخار پخته شده آن درد گوش را تسکین می دهد و خوردن آن با عسل از سکته جلوگیری می نماید .اندام های چشم : هرنوع و به ویژه خودرو آن اگر به صورت ضماد در آید و به زیر چشم ببندند برای معالجه هر نوع درد کهنه و تیرگی چشم مفید است . اندام های تنفسی :شربت آن کشیدگی زیر سراشیبی های دنده های رو به شکم را معالجه می کند .اندام های تغذیه : اگر پخته و افشره افسنتین را به مدت 10 روز بنوشند در باز گردانیدن اشتها تأثیر به سزایی دارد . شربت افسنتین معده را تقویت می کند و در بسیاری از حالت ها مفید است . اگر کسانی که یرقان دارند آن را به مدت 10 روز بخورند بسیار مفید است و در مداوای طحال مؤثر است و اگر آن را با عدس یا برنج بپزند و بخورند کرم ها را از بین می برد . افسنتین مخلوط با سنبل بادشکم و معده را چاره ساز است . اگر افسنتین را با روغن حنا مرهم کنند و بر تهیگاه بمالند درد تهیگاه تسکین می یابد و اگر آن را با روغن گل محمدی مرهم کنند و یا با گل محمدی مخلوط کنند درد معده را از بین می برد و سفتی آن را بر طرف می نماید .اندام های دفعی : دربیرون راندن بول و روان کردن حیض بسیار مؤثراست .به ویژه اگر آن را با عسلاب بردارند .افسنتین مسهل صفرا است ولی در بلغم و آنچه در روده ها ماندگار است مؤثر نیست . علاوه بر آن شربت افسنتین در مداوای بواسیر و بریدگی- خراش و زخم مقعد نیز مفید است . اگر آن را آب پز کنند و یا آن را با برنج بپزند و با عسل بخورند کرم را از بین می برد و شخص به اسهالی سبک دچار می شود . افسنتین با عدس سوخته نیز همین کار را انجام می دهد . تب ها :خود به خود در مداوای تب کهنه مفید است .سموم : با آب انگورکهنه پادزهر گزش نیش کژدم ، گزش راسو ، و سم شوکران است .اگر با سرکه باشد پادزهر قارچ سمی است و پاشیدن آن پشه را از بین می برد .اگر آن را با مرکب مخلوط کنند صفحات کتاب از موش خوردگی به دور می ماند

ترکیبات افسنتین؛افسنتین کبیر

دارای مواد تلخ و اسانس فرار است که هر دو به طرز قابل ملاحطه ای ترشحات معده را تحریک کرده و برای افزایش اشتها مصرف می شوند. اسانس فرار به مقدا زیاد یک ماده سمی شدید است و سبب سرگیجه، تشنج، مسمومیت و هذیان و نیز افزایش شدید جریان خون به احشاء داخلی شکم می شود. مصرف مداوم آن منجر به اختلالات روانی و دیوانگی می شود.

مضرات افسنتین؛افسنتین کبیر

این گیاه به علت دارا بودن Thujone خاصیت روانگردان دارد.

طبیعت افسنتین؛افسنتین کبیر

گرم و خشک و افشره اش گرم تر است .

طرز استفاده افسنتین؛افسنتین کبیر

 خاصیت درمانی :افسنتین بازکننده و گیرنده است . افسنتین لباس را از بید و گزند حشرات نگاه می دارد و اگر با مرکب ترکیب شود رنگ مرکب ثابت می ماند ،تغییر رنگ نمی دهد و کاغذ را از موش خوردگی محفوظ می دارد .

پایین مطالب(کانال تلگرام)