خواص دارویی گل زوفا

گل زوفا

زوفا گیاهی وحشی و چند ساله است که در قاره آسیا، اروپای مرکز و جنوبی، روسیه، مجارستان، بلغارستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و هند و نواحی مدیترانه کشت می شود. زوفا یکی از مهم ترین گیاهان دارویی می آید.

فواید گل زوفا

(طبیعت گرم دارد) مفید جهت سرفه های شدید و سرماخوردگی است.

پایین مطالب(کانال تلگرام)

مرتبط ها