خواص دارویی گل گاو زبان

گل گاو زبان

گاو زبان گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتیمتر می رسد ساقه آن شیار دار و خاردار می باشد . برگهای این گیاه ساده و پوشیده از تارهای خشن است . گلهای آن برنگ آبی ، سفید ، بنفش و آبی می باشد .گل ، برگ و سرشاخه های گلدار آن بمصرف دارویی می رسد .

فواید گل گاو زبان

آرامش بخش ، تقویت کننده اعضای بدن است ، نشاط بخش روان ، سودا و صفرا را از بین میبرد.

منبع جغرافیایی گل گاو زبان

گاو زبان احتمالا از شمال آفریقا بنواحی دیگر راه یافته و امروزه در منطقه مدیترانه ، نواحی شمال آفریقا و قسمت هایی از خاورمیانه می روید . 

طبیعت گل گاو زبان

(طبیعت گرم دارد)

پایین مطالب(کانال تلگرام)