خواص دارویی مرزه

مرزه

مرزه (Summer savoury) که از گیاهان خانواده نعناع به شمار می ‌رود، در فاصله ماه‌های تیر تا شهریور در ایران به گل می‌ نشیند.

فواید مرزه

درمان نقرس، اسهال، قلنج، مقوی نیروی هاضمه، نرمی استخوان

منبع جغرافیایی مرزه

مرزه گیاه چند ساله ای است که بومی مدیترانه شرقی و جنوب غربی آسیاست.

جستجو گیاهان دارویی