خواص دارویی برگ توت سیاه

برگ توت سیاه

برگ گیاه شاه توت دارای ترکیباتی است که اثر هیپوگلیسیمیک دارد و عصاره آن در کاهش گلوکز سرم حیوانات دیابتی موثر است.گیاه شاه توت (Morus nigra L) یکی از عوامل درمانی طبیعی غیرتوکسیک است و اثرات درمانی بسیاری مانند کاهش دهنده فشار خون و دیوزدارد.

فواید برگ توت سیاه

مفید برای قند خون، درمان مرض قند، آرام بخش و تصفیه کننده ی خون می باشد.

طبیعت برگ توت سیاه

طبیعت گرم دارد

طرز استفاده برگ توت سیاه

نصف استکان بعد از هر وعده غذا میل شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)