خواص دارویی اکالیپتوس

اکالیپتوس

اکالیپتوس گیاهی است که سه برابر وزن خود اب جذب می کندو ریشه این گیاه در اکالیپتوس است.این گیاه خواص بسیار زیادی دارد.از بخور و روغن ان مخصوصا خیلی خاصیت دارد.برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود

فواید اکالیپتوس

ضدعفونی کننده و تب بر، میکروب کش، قابض، ضد نزله می باشد.

جستجو گیاهان دارویی