خواص دارویی بید خشت

بید خشت

willow mann

بید خشت یا بید انگبین قطعاتی بدون شکل برنگ سفید متمایل به شیری همراه با ناخالصی هائی از بر گهای گیاه متولد و با طعم شیرین است که نوعی مان محسوب می گردد این محصول در اثر فعالیت حشره ای با بیولوژی نا مشخص بر روی نوعی درخت بید بنام محلی فوکا یا بید مهنازی بنام علمی:.Sailx excelsa Gme ازتیره بید (salicaceae ) ایجاد می گردد بید دارای بر گهای کامل و بدون کرک بوده .

فواید بید خشت

بید خشت شیرین مزه بوده براحتی درآب حل می شود و به عنوان ماده ای خنکی و بر طرف کننده تب و نیز ملین مصرف سنتی دارد .

منبع جغرافیایی بید خشت

در شمال و جنوب و غرب ایران رویش دارد .

مضرات بید خشت

مضراتی برای بید خشت ذکر نشده است.

طرز استفاده بید خشت

قسمت مورد استفاده: شیره یا صمغ خشک شده آن

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک

مرتبط ها