خواص دارویی گشنیز

گشنیز

گیاهی علفی، یکساله با ساقه ای افراشته، شیاردار و منشعب است.برگها متناوب و به طور شانه ای منقسم شده و برگهای فوقانی دارای بریدگیهای خطی هستند. گلهای سفید یا صورتی آن به صورت چترهای مرکب در انتهای شاخه ها قرار دارند.

فواید گشنیز

طعم دهنده، ضد اسپاسم، ضد نفخ، بادشکن.