خواص دارویی ترب

ترب

ترب گیاهی است یک ساله که ارتفاع ساقه آن تا یک متر می رسد. برگهای آن پهن، ناصاف، کرک دارو با بریدگی های نامنظم است. گلهای آن به رنگ سفید، زرد روشن، آبی روشن و بنفش است که درانتهای شاخه ظاهر می شود.

فواید ترب

رفع بیماری های کلیوی و دفع سنگ کلیه و مثانه، ضد رماتیسم و سیاه سرفه می باشد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)

مرتبط ها